For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

نسرین عزیزی (Nasrin Azizi)

مقطع: 
Master

نسرین عزیزی. 1391. بررسی تاثیر شاخص دما­­و رطوبت بر تغییرات دمای بدن­و بازده تولید مثل گاوهای شیرده پر­تولید با و بدون پرتکل دوره­ی انتظار اختیاری در فصل تابستان

تحت نظارت وف بومی